| Stichting CultuurFonds Oldenzaal | Boterstraat 14 | Oldenzaal | 7571 EB |
Ondersteunt cultuur in Oldenzaal
STICHTING CULTUURFONDS OLDENZAAL

Bestuur

Wim van Beurden, voorzitter

Loek Smidt, secretaris/penningmeester Kor Jolink, organisatie adviseur Contact met het secretariaat Loek Smidt, secretaris, klik hier Krijgt u geen contact kies dan: Kor Jolink, organisatie adviseur, klik hier Webmaster JiDo Creations Kamer van Koophandel Inschrijving 663 798 81 Cookies Deze website werkt niet met cookies

Doelstelling

De Stichting CultuurFonds Oldenzaal heeft volgens de statuten als doelstelling: Het doen van bijdragen en/of het verstrekken van financiele ondersteuning ten behoeve van de uitvoering van algemeen toegankelijke culturele activiteiten, waarvan de uitvoering plaatsvindt in niet door of door tussenkomst van de overheid gesubsidieerde culturele gelegenheden in Oldenzaal. Van bijdragen en van financiele ondersteuning zijn uitgezonderd (culturele) activiteiten met een religieus karakter en van de overheden. De toepasselijkheid van dit artikel wordt door het bestuur bij elke aanvraag beoordeeld. Het verrichten van verdere handelingen die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. Bijdrage en/of financiele ondersteuning U wilt in aanmerking komen voor een bijdrage of financiele ondersteuning voor uw culturele activiteit? Dien dan een aanvraag in. Deze aanvraag moet voldoen aan enkele voorwaarden. Lees hierover meer op de pagina AANVRAGEN BIJDRAGE. Heeft u vragen, neem dan per e-mail contact op met het secretariaat. Klik hier. Privacy Uw privacy wordt geborgd op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018. Het privacyreglement van de Stichting CultuurFonds Oldenzaal kunt u hier downloaden. Klik hier. Disclaimer Mocht u informatie/afbeeldingen/namen etc. aantreffen op deze website waarvan u vindt dat deze storend zijn of uw privacy aantasten dan verzoeken wij dit door te geven aan het bestuur. Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de vermelde informatie op deze website. De vermelde informatie is met toestemming van de betrokkene en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en vermeld.
Contact